Konferencja CSR – Bezpieczeństwo przedsiębiorstw a społeczna odpowiedzialność biznesu

Prelegent Krzysztof CiesielskiFRBK wspiera wszelkie działania mające na celu rozwój bezpieczeństwa komercyjnego. W dniu 23 kwietnia 2014 r. w Toruńskim Inkubatorze Technologicznym odbyła się konferencja organizowana przez firmę Taurus Ochrona poświęcona społecznej odpowiedzialności biznesu w branży bezpieczeństwa komercyjnego. Celem organizatorów konferencji było pokazanie jak odpowiedzialny społecznie biznes wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Wśród zaproszonych prelegentów wystąpili między innymi: Dr Maria Anna Karwowska - Prezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Pracodawców Lewiatan, Piotr Beczek - Wiceprezes zarządu KPOP Lewiatan, Sławomir Wagner - Prezes Zarządu Polskiej Izby Ochrony, Krzysztof Łęcki - Prezes TAURUS OCHRONA.

W imieniu Fundacji wystąpił Krzysztof Ciesielski z prelekcją na temat „Monitoring w Polsce 2014″. Tematem wystąpienia było omówienie wyników raportu o tym samym tytule. Prelegent w swoim wystąpieniu zwrócił uwaga na rolę odpowiedzialności społecznej w branży ochrony na przykładzie działań Fundacji. Raport „Monitoring w Polsce 2014″ został rozdany uczestnikom konferencji.

Raport „Monitoring w Polsce 2014″ już gotowy

glowna_2Fundacja zakończyła prace nad raportem „Monitoring w Polsce 2014″. Dostarcza on konkretnych informacji, które pozwolą na lepsze planowanie i skuteczne inwestowanie w tym obszarze działalności. Raport ten, jest wynikiem działań podejmowanych przez Fundację, której statutowym celem jest wspieranie rozwoju bezpieczeństwa komercyjnego i podnoszenie świadomości społeczeństwa w tym zakresie. Podsumowuje on obecny stan technologiczny i organizacyjny tej branży oraz zawiera szacunki ilości monitorowanych obiektów.

Kliknij po więcej informacji i pobierz raport w wersji PDF…